Készülékbiztosítás

Eszköz biztosítás

Biztosítási szolgáltatás, a nyugodt felhasználás záloga, hiszen kivel ne fordult volna elő, hogy telefonjában, mobil eszközében egy nem várt esemény olyan maradandó elváltozást okozott, mely vagy jelentős szervízköltséggel, vagy akár az eszköz használatának ellehetetlenedésével járt. Bizosítási partnerünk a nagymultú Generali biztosító Zrt jóvoltából Ügyfeleinknek lehetősége van az általunk értékesített elektronikus eszközökre, vásárlásukkor biztosítást kötni. Az alábbiakban tájékozódhat a biztosítás feltételeiről:

Kivonat a feltételből, a biztosítás a vonatkozó feltételek szerint érvényes:

A Biztosító kockázatviselése például az alábbiakban felsorolt, előre nem látható, hirtelen bekövetkező károkra terjed ki:

 • Tűz
 • Villámcsapás
 • Robbanás
 • Betöréses lopás
 • Rablás
 • Víz, nedvesség vagy folyadék minden fajtája
 • Földcsuszamlás, talajsüllyedés, sziklaomlás
 • Vihar, jégverés
 • Árvíz
 • Kezelési hiba
 • Gondatlanság rosszindulatú rongálás
 • Elektromos energia közvetlen hatása
 • Légköri elektromosság közvetett hatása
 • Külső események mechanikus hatásai
 • Hordozható berendezések esetén
 • Magyarország vagy az Európai Unió területén bárhol, az üzemeltetés, használat és szállítás során bekövetkező károk
 • Telepített berendezések esetén az üzletből történő hazaszállítás során bekövetkező károk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alábbi okokból bekövetkező károk esetén a Biztosító nem nyújt szolgáltatást:

 • Nem rendeltetésszerű használat, illetve a gyártó utasításainak figyelmen kívül hagyása miatti károk
 • Tartós vegyi, termikus, mechanikus, elektromos vagy elektromágneses hatások közvetlen következményei
 • öregedési, ill. anyagfáradási jelenségek vagy korrózió, rozsda
 • Zavargás, sztrájk, nukleáris energia
 • Normál időjárási hatások
 • Esztétikai hibának számító sérülés, karcolódás
 • Szoftver- illetve vírusproblémák a számítógépben
 • Elvesztés, eltűnés, lopás, beleértve gépjárműből, gépjárművel együtt történő eltulajdonítást
 • Felelősségi károk

A biztosításra az alábbi biztosítási feltételekben foglaltak vonatkoznak:

 • Általános Vagyonbiztosítási Feltételek, Nysz.:16485
 • Genelektronik, Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása
  (feltételgyűjtemény) Nysz.:16573
 • ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések
  Nysz.:16400

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hivatkozott biztosítási feltételekben foglaltak az alábbi eltérésekkel, kiegészítésekkel együtt érvényesek:
   
 • Hordozható, szállításra alkalmas berendezések esetén a Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei IV. fejezetétől eltérően, valamint I.3.1. pontja értelmében, a felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben feltüntetett vagyontárgyakra a biztosítási fedezet kiterjed a tárolás, szállítás, mozgatás közben, (kivétel légi- és vízi közlekedés), illetve a használat során az előre nem látható és hirtelen fellépő károkra.
 • Az Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei IV . fejezetétől eltérően a felek megállapodnak abban, hogy a kockázatviselés helye a Magyarország területén levő üzemelési, tárolási helyek és a közöttük levő útvonal, szállítási kockázattal.
 • Szállítási kockázattal kizárólag a hordozható kivitelű, rendszeres szállításra alkalmas berendezések biztosíthatók
 • A biztosítási fedezet nem terjed ki a lopás, elvesztés, elhagyás, leltározás során észlelt hiány, veszteség kockázatokra, károkra, kivéve, ha a biztosított/szerződő bizonyítja, hogy a hiány a kockázatviselési helyen elkövetett betöréses lopással vagy rablással összefüggésben keletkezett, és a káresemény időpontjában az EL.13/A záradék szerinti védelmi előírások teljesültek. A biztosítási fedezet nem terjed ki a vagyontárgynak gépjárműből, illetőleg a gépjármű feltörése útján, vagy a gépjárművel együtt történő eltulajdonítására..
 • Telepített, nem hordozható kivitelű berendezések esetén a kockázatviselés kiterjed a vásárlás és az üzemeltetés helye közötti legrövidebb szállítási útvonalra a Magyarország területén belül. Szállítás közben a biztosítási védelem előfeltétele, hogy a berendezések szállítása az eredeti gyári csomagolásban történjen, valamint azok megfelelően rögzítve legyenek. A biztosítási fedezet nem terjed ki a lopás, elvesztés, elhagyás, gépjárműből, gépjárművel együtt történő lopás kockázatokra, károkra.
 • A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki azon károkra, amelyekre vonatkozóan jogszabály vagy szerződés alapján a kártérítési kötelezettség a gyártót terheli, még abban az esetben sem, ha a gyártó kártérítési felelősségét tagadja.
 • A kockázatviselés kezdete a berendezés vagy készülék üzletben történő átvételének Biztosítotti nyilatkozaton feltüntetett időpontja.
 • A Biztosítottak által bérbeadott berendezésekre a Biztosító kockázatviselési kötelezettsége nem terjed ki.
 • A Biztosított maga viseli a kár alábbiakban meghatározott részét (levonásos önrészesedés).
 • Az önrész mértéke káreseményenként a kárösszeg 10%-a, de legalább 10.000 Ft, kivéve a Genelektronik, elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosítása különös feltételei. II.1.1 pontban meghatározott károkat (kezelési hiba, ügyetlenség, gondatlanság, rosszindulatú rongálás vagy szabotázs), melyek esetén a kárösszeg 25%-a, de legalább 10 000 Ft.

Kárbejelentés:
A Biztosított a Biztosító felé teheti meg kárbejelentését az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: Generali Telefonos ügyfélszolgálata: 06-40-200-250 (munkanapokon 8-20 óra között)
E-mail:
Fax: 06-1-452-3505
Postacím: 7602 Pécs, Pf.: 888

A Biztosított a kárbejelentését nevének, születési dátumának és a jelen Biztosítotti Nyilatkozaton feltüntetett kötvényszámnak a megadásával teheti meg. A kárrendezés lefolytatásához a Biztosító kérheti a biztosított berendezés eredeti vásárlási nyugtájának a bemutatását.

Kérjük jelentkezzen be, hisz regisztrált felhasználóként, akár kedvezményesebb árakra is jogosult lehet!

Bejelentkezés

Még nem regisztrált? Ide kattintva megteheti

Regisztráció