ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a London 2000 Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a gramophone.hu weboldalon (továbbiakban: Webshop) keresztülnyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a gramophone.hu weboldalon keresztül történik.

A honlap (egyben gramophone.hu Webshop) üzemeltetője a London 2000 Kft.

Székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sugárút 18.

Nyitva tartás: 09:00-tól 16:00-ig.
Képviselő: Nyerges Gábor ügyvezető

Adószám: 11755917-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-017396
Cégjegyzéket vezető bíróság: Csongrád Megyei Bíróság

Bankszámlaszám: 10300002-10602335-49020016

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 70 931 2995, elérhetőség nyitva tartási időben
Honlap: www.gramophone.hu
E-mail és ügyfélszolgálat: 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-104242/2016.

 

Tárhelyet biztosítja:

IntroWeb Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Gelei József u. 5.

Iroda: 6724 Szeged, Pacsirta u. 1.

Központi telefonszám: +36 20 414 2574  

 

1. Szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

1.1. A Webshopban eladásra kínált termékek képezik a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg részletesen. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságairól és jellemzőiről rendelés előtt tájékozódhat a Webshopban a megadott információk alapján, vagy a termék gyártójának hivatalos honlapján.

1.2. Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, amelyre szükségük van. Adott esetben, amennyiben szükséges, kérjék a www.gramophone.hu segítségét.

1.3. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, a megrendelt terméktől esetenként eltérhetnek.

1.4. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár.

1.5. A megrendelt termékeket személyesen a telephelyünkön tudja átvenni, kérés esetén azokat kiszállítjuk az Ügyfélnek vagy átvételi pontra juttatjuk, a rendelés során kiválasztott szállítási módhoz tartozó, honlapunkon megadott határidő alatt.

 

2. Szerződés, rendelési folyamat

2.1. A megrendelő, a megrendelése elküldésével a London 2000 Kft. Ügyfelévé válik. A megrendelés ügyfélszolgálatunk írásbeli (e-mail) visszaigazolása után tekinthető véglegesnek. A visszaigazolás 48 órán belül megérkezik az Ügyfélhez, ennek hiányában a megrendelése megismétlése szükséges.

2.2. A Webshopban a rendelési folyamat első lépése egy regisztráció, melyhez élő telefonszámot és e-mail címet is kérünk. Megrendeléseket fogadunk e-mailben és telefonon is.

2.3. A regisztrációt követően a kiválasztott terméket a „Kosár” ikonnal a kosárba teheti, és a kosárban mutatni fogja a megrendelt termékek mennyiségét és árát.

2.4. Amennyiben mindent kiválasztott, a Kosárban az „Adatok megadása” gombra szükséges kattintani.

2.5. Elsőként lehetősége nyílik a szállítási és számlázási adatok megadására.

2.6. Áfás számla igény esetén, be kell jelölni, hogy „Áfás számlát kérek”. Ha a számlázási és a szállítási adatok megegyeznek, akkor a „Számlázási adatok másolása” gombbal ezt átmásolhatjuk.
2.7. Ezután a Szállítási módok és a Fizetési módok kiválasztása következik. Kiválaszthatja az Átvétel módját, hogy személyesen, vagy házhozszállítással szeretné-e megkapni a terméket. Itt fűzhetők megjegyzések a vásárláshoz (például mikor jó a házhozszállítás, esetleg több számlára van szükség, stb.)

2.8. Ezt követően választhatja ki a Fizetés módját, amely átvételkor készpénzben (utánvéttel), előreutalással (Banki átutalás), vagy bankkártyával online történhet. Ezután a „Tovább a fizetésre” gombra kattintva megjelenik a rendelése. Amennyiben kért házhozszállítást, akkor annak és a fizetési mód kiválasztásától függően megjelennek a plusz költségei is „ÁTVÉTELI-, ÉS FIZETÉSI MÓD KÖLTSÉGEI”, valamint a teljes összeg („Fizetendő”).

2.9. Ezt követően láthatjuk a szállításhoz hozzáfűzött megjegyzéseket, valamint a szállítási és számlázási adatokat.

2.10. Az „Elfogadom az adatkezelési szabályzatot” bejelölve tudunk tovább lépni a megrendelés folyamatában a „Megrendelés” gombra kattintva.

2.11. A „Fizetendő” a termékek, szolgáltatások és az esetleges kiszállítás végleges ára.  

2.12. Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége. Kérjük, nézze át a megadott számlázási címét, a megrendelt termékek mennyiségét, árát, típusát.

2.13. Amennyiben minden rendben van, kattintson a („Elfogadom az adatkezelési szabályzatot” bejelölését követően) „Megrendelés” gombra, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik.

2.14. Ezt követően a rendszer  - a választott fizetési módtól függően - a fizetési oldalra irányít automatikusan, illetőleg a sikeres rendelésről tájékoztatja Önt.

2.15. Sikeres megrendeléséről automatikus visszaigazoló e-mailt küldünk.

 

3. Szállítás, fizetés és teljesítés feltételei

3.1. Átvétel módjai és költségei: Futárszolgálat esetén a szállítási díj a vásárlás összegének függvényében alakul:
3.1.1. Ha a vásárlás összege kisebb, vagy egyenlő, mint nettó 40.000 Ft, a szállítási díj nettó 1.600 Ft.
3.1.2. Ha a vásárlás összege nagyobb, mint nettó 40.000 Ft, a szállítási díj 0 Ft.
3.2. Fizetési módok és költségei:
3.2.1. Utánvétel: Utánvétel esetén sávosan alakuló kezelési költséget számít fel a rendszer. 3.2.1.1. Ha a vásárlás összege kisebb, vagy egyenlő, mint nettó 149.999 Ft, a kezelési költség nettó 1.000 Ft.
3.2.1.2. Ha a vásárlás összege nagyobb, vagy egyenlő, mint nettó 150.000 Ft a kezelési költség a vásárlás összegének 1%-a.
3.2.2. Előre utalás: díjmentes
3.2.3. Bankkártyával való fizetés: díjmentes

3.3. A London 2000 Kft. az utólagos átutalással történő teljesítést egyedi elbírálás alapján biztosíthatja, melyről az Ügyféllel való egyeztetést követően kerülhet sor.

 

4. Elállás a megrendeléstől

4.1. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a Fogyasztónak minősülő Ügyfelet, az internetes vagy telefonos megrendelés esetén. Ez alapján a Fogyasztónak minősülő Ügyfél (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az ÁSZF alapján létrejött szerződéstől (amennyiben nem esik egybe: a termék átvételétől/üzembe helyezésétől) tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja.

4.2. A Fogyasztó elállási-, illetve felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

4.3. A Fogyasztó az elállási- vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
ae) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
af)  a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

4.4. Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi.

4.5. Ha a Fogyasztó eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

4.6. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

4.7. A Felek megállapodnak, illetve a Fogyasztó kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó valamennyi ellenszolgáltatást az elállástól ill. felmondástól számított tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Utalvánnyal történő vásárlás esetén - fentebbiekre figyelemmel - a vételár azon részét, amelyet utalvánnyal fizettek meg, új utalvány kibocsátásával téríti vissza a Szolgáltató.

4.8. A termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó számára visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

4.9. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállásra és felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan Szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
d) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; az aktiváló kódot felhasználta;
e) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
f) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát.

 

5. Kellékszavatosság

5.1. Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

A Fogyasztó a London 2000 Kft. hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.2. Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján?

A Fogyasztó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

5.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

5.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a London 2000 Kft., Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

6. Termékszavatosság

6.1. Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó a termékszavatossági igényét érvényesítheti.

6.2. Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

6.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

6.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

6.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7. Jótállás

7.1. Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) a hibás teljesítésről szóló fejezete alapján a London 2000 Kft. egy évig jótállásra köteles.

7.2. Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Fogyasztót jótállás alapján?

A Fogyasztót egy éven belül a jótállási jegyben foglalt jogok illetik meg.

7.3. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

8.  Egyéb garanciális tudnivalók

8.1. A garanciális, vagy egyéb ügyintézésből visszaérkezett termékeket az e-mail és/vagy SMS értesítést követő 21 napig tároljuk. Az át nem vett termékekért a 21. napot követően napi 300 forint, tárolási díjat számítunk fel. A 180 napig át nem vett termékeket, illetve ahol a tárolási díj már meghaladja a termék értékét, nem tároljuk tovább. A tárolás megszűnéséről külön értesítést nem küldünk.

8.2. Az általunk forgalmazott termékek irodai vagy otthoni felhasználásra készültek, iparszerű használatra csak akkor alkalmasak, ha ezt külön jelezzük, illetve a termék honlapján fel van tüntetve.

8.3. A termék illetéktelen megbontása, módosítása hardveres vagy szoftveres módon, a gyári specifikációtól eltérő, illetve nem a rendeltetésének megfelelő célokra történő felhasználása a jótállás érvénytelenítését vonhatja maga után. Azok a hibák, melyen az eladáskor nem voltak a termékben, hanem később keletkeztek, nem tartoznak a jótállás körébe, pl villámcsapás vagy más elemi kár, hálózati túlfeszültség miatt keletkezett hibák.

 

9. Jogérvényesítés

9.1. Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy a megrendelt termék megérkezésekor, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul és hibátlanul (külsérelmi nyom nélkül) megkapta–e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat, sérüléseket.

9.2. Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 19/2014. NGM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.

9.3. A szavatossági igényeket, a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. A London 2000 Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi kifogásról. A London 2000 Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.

9.4. A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat az e-mail címen.

 

10. Bankkártyás fizetés

10.1. Webshopunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:
10.1.1.  MasterCard (dombornyomott)
10.1.2. Visa (dombornyomott)
10.1.3. Electron (nem dombornyomott) - Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ügyfél Electron kártyáján a kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz!
10.1.4. Maestro - Az elfogadás feltétele, hogy az Ügyfél kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!

10.2. A fizetés folyamata:
10.2.1. Az Ügyfél (kártyabirtokos) a Webshopban a Kosárban választhatja ki a fizetés módját. Bankkártyás fizetés választása esetén a  "Megrendelés" gomb lenyomása után át lesz irányítva a bank titkosított oldalára. A bank titkosított felületén a kártyaadatok megadása után, az Ügyfél a Megrendelés gomb megnyomásával jóváhagyja a tranzakciót.
10.2.2. A fizetést követően visszatér a www.gramophone.hu oldalra, és a vásárlásáról visszaigazolást kap.

10.3. Fontos tudnivalók:
10.3.1. Egy vásárlást nem lehet többször kifizetni, ez ellen véd a rendszer.
10.3.2. A www.gramophone.hu Webshophoz nem jutnak el a bankkártya adatok, ezekről csak a bank értesül.
10.3.3. Amennyiben túlfizetés történik, vagy valamilyen okból kifolyólag a megrendelt áru nem szállítható, jóváírásra van lehetőség.
10.3.4. A kártyás fizetés során Forintban történik a tranzakció.
10.3.5. Bankkártyás fizetésre életkortól és országtól függetlenül van lehetőség, de a termék átvétele csak Magyarországon lehetséges.

10.4. A biztonságról:
10.4.1. Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A Bank rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a Banknak a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. Az Ügyfél által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

 

11. Szerzői jogok és hivatkozások

11.1. A London 2000 Kft. honlapján és annak aloldalain  (www.gramophone.hu) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, London 2000 Kft.-re vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a London 2000 Kft. tulajdonát képezi, vagy azok használatára, megjelenítésére jogosult. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

11.2. A www.gramophone.hu-ra (és annak aloldalaira) való hivatkozás során, tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.

 

12. Egyéb feltételek

12.1. A gramophone.hu Webshop-ban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A London 2000 Kft.-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.gramophone.hu akadálytalan működését és a vásárlást.

12.2. A London 2000 Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. A London 2000 Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

12.3. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat, a London 2000 Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját.

12.4. A termék szakszerű üzembe helyezését megfelelő óvatossággal, szakember segítségével végezze! A szakszerűtlen üzembe helyezés megvonhatja a termék garanciáját.

 

13. Az Ügyfél panaszával, észrevételével az Ügyfélszolgálatunkhoz, vagy a következő szervekhez fordulhat:

13.1. Szeged Város Polgármesteri Hivatal jegyzője

( 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) Tel.: 62/564-131

13.2. Csongrád Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

(6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) Tel.: 62/562-663

13.3. Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.) Tel.: 62/554-250

 

14. Magatartási kódex

14.1.Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§(1) o) pontban megjelölt magatartási kódex-el a London 2000 Kft. nem rendelkezik.

 

15. Fontos tudnivalók:

15.1. Egy vásárlást nem lehet többször kifizetni, ez ellen véd a rendszer.
15.2. A gramophone.hu Webshophoz nem jutnak el a bankkártya adatok, ezekről csak a bank értesül.
15.3. Amennyiben túlfizetés történik, vagy valamilyen okból kifolyólag a megrendelt áru nem szállítható, jóváírásra van lehetőség.
15.4. A kártyás fizetés során Forintban történik a tranzakció.
15.5. Bankkártyás fizetésre életkortól és országtól függetlenül van lehetőség.
15.6. A London 2000 Kft. az átutalással történő teljesítést egyedi elbírálás alapján biztosíthatja, melyről az Ügyféllel való egyeztetést követően kerülhet sor.
15.7. Adatvédelem: A birtokunkba jutott, a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag a rendelés teljesítéséhez használjuk fel, és semmilyen formában nem adjuk tovább a szállításért felelős személyeken kívül harmadik félnek.
15.8. A London 2000 Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai egyedi jelszóval vehetők igénybe. A jelszó azonosítja a Megrendelőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést a Megrendelő megtette. A megrendelést számítógépes rendszerünk rögzíti, arról azonnali visszaigazolást küld. A Megrendelő teljes felelősséget vállal a jelszó kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. A London 2000 Kft. nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Megrendelőnél, akár harmadik személlyel szemben.


16. Az általános szerződési feltételekre vonatkozó lényegesebb jogszabályok:


16.1. 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
16.2. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
16.3. 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
16.4. 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról, 
16.5. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet: a fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló rendelet  
16.6. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
16.7. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
16.8. 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének szabályairól
16.9. 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

Kérjük jelentkezzen be, hisz regisztrált felhasználóként, akár kedvezményesebb árakra is jogosult lehet!

Bejelentkezés

Még nem regisztrált? Ide kattintva megteheti

Regisztráció